Informacje na temat choroby alkoholowej

Jest to poważny, globalny problem - nie można przechodzić obok tego obojętnie

Alkoholizm – choroba całej rodziny

Kiedy mówimy o alkoholizmie, zazwyczaj myślimy tylko o osobie, która nadużywa alkoholu. Rzadko kiedy przychodzą nam do głowy inne osoby, które alkoholizm dotyka w prawie takim samym stopniu, jak chorego – czyli bliscy uzależnionego. Alkoholizm jest bowiem obecny w ich życiu bezpośrednio, mają z nim styczność codziennie.

Dlatego, podczas podjęcia terapii przez uzależnionego, warto jest wybrać ośrodek dla alkoholików, który będzie również oferował pomoc bliskim chorego - ponieważ są oni osobami współuzależnionymi.

Ośrodki leczenia alkoholizmu nie tylko dla alkoholików

W latach osiemdziesiątych zdefiniowane zostało pojęcie współuzależnienia, które jest formą zaburzonych relacji między uzależnionym a bliską mu osobą.

Czasem osoby współuzależnione same popadają w nałóg, a czasem ich udział ogranicza się do nadmiernej, chorobliwej kontroli zachowań uzależnionego.

Współczesne ośrodki leczenia alkoholizmu zdają sobie sprawę z istnienia problemu i oferują terapię również dla takich osób.

Leczenie współuzależnionych

Mówi się, że już po dwóch latach życia z alkoholikiem, człowiek staje się osobą współuzależnioną.

Ośrodki leczenia uzależnień oferują konsultacje z terapeutami lub psychologami czy konsultacje telefoniczne lub mailowe, które najczęściej jako dodatek do terapii są bezpłatne. Ośrodek dla alkoholików powinien również nauczyć najbliższych, jak motywować uzależnionego do porzucenia nałogu.

Ośrodki leczenia uzależnień jako kompendium wiedzy

W miejscach leczenia uzależnień organizowane są także często warsztaty dla rodzin czy bliskich osób uzależnionych, które mają na celu nauczenie ich, w jaki sposób rozmawiać oraz poprawiać komunikację w relacjach z alkoholikiem. Można tam także udać się z nurtującym pytaniem albo problemem.

Pierwsze kroki w trzeźwości

.

Życie w abstynencji jest najlepszym, co może spotkać osobę uzależnioną od alkoholu