Informacje na temat choroby alkoholowej

Jest to poważny, globalny problem - nie można przechodzić obok tego obojętnie

Nie bój się prosić o pomoc

Nie tylko stereotypy

Często, gdy myślimy o alkoholiku, mamy na myśli osobę bezrobotną, bezdomną, samotną i zaniedbaną, do tego często bez wykształcenia. To niewiele więcej niż stereotypy.

Prawda jest jednak taka, że grupa osób narażonych na alkoholizm lub dotkniętych alkoholizmem jest znacznie większa. Problem ten dotyczy bowiem również osób zarabiających dużo, pracujących na wysokich stanowiskach i otoczonych rzeszą znajomych.

Alkoholizm może dotyczyć każdego człowieka bez względu na to, kim jest.

Powody, dla których pijemy

Obecnie, jako jeden z powodów problemu z alkoholizmem wymienić można pęd życia, nadmierny stres i zbyt dużą odpowiedzialność, ciążącą na jednostce. Dlatego też najnowsze metody leczenia alkoholizmu sprowadzają się do odcięcia chorego od czynników powodujących chęć sięgnięcia po alkohol – na przykład wyciszenia stresu związanego z pracą.

Innymi powodami są:

  • tradycje i kultura w kraju;
  • presja innych osób;
  • chęć rozrywki;

Najskuteczniejsze metody leczenia alkoholizmu

Kiedyś metody leczenia alkoholizmu obejmowały głównie rozmawianie o problemach i szukanie dla nich rozwiązania oraz wdrażanie terapii mającej na celu uświadomienie choremu, jak wiele traci, kiedy zaczyna pić w nadmiernych ilościach.

Obecnie najnowsze metody leczenia alkoholizmu zalecają również odcięcie się od ognisk powodujących napady głodu alkoholowego – na przykład zmianę stylu życia na mniej stresujący, stanowiska na mniej odpowiedzialne.

Nie wstydźmy się pomocy

Niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu, ile zarabiamy, gdzie mieszkamy czy jak wyglądamy, nie powinniśmy wstydzić się pójścia na terapię. Alkoholizm nigdy nie jest chorobą zawinioną, jest za to chorobą przewlekłą i wpływa na całe życie chorego.

Jednym z podstawowych warunków skutecznej terapii jest poczucie bezpieczeństwa – dlatego chory powinien sam wybrać ośrodek, w którym będzie chciał podjąć leczenie.

Pierwsze kroki w trzeźwości

.

Życie w abstynencji jest najlepszym, co może spotkać osobę uzależnioną od alkoholu