Informacje na temat choroby alkoholowej

Jest to poważny, globalny problem - nie można przechodzić obok tego obojętnie

Leczenie uzależnień

Pierwszy krokodtrucie alkoholowe

Aby rozpocząć terapię, alkoholik musi sam zdecydować się na pierwszy krok i podjąć decyzję o leczeniu. Nie jest łatwo zdefiniować, na czym polega leczenie alkoholika – każdy przypadek ma swoją genezę, która jest różna od pozostałych, a każdy z pacjentów może reagować na różne czynniki, które skłaniają go do sięgania po alkohol w nadmiernych ilościach.

Na czym polega terapia alkoholowa?

Terapia alkoholowa polega najczęściej na przedstawieniu choremu tzw. dysonansu moralnego, który uświadamia go, że jego nałóg stoi w opozycji do tego, co dla chorego ważne – na przykład rodzicielstwa, kariery zawodowej, przyjaźni.

Uzależniony zdaje sobie sprawę, że czyni największą krzywdę sobie, ale przy okazji krzywdzi też bliskich sobie ludzi.leczenie uzależnień

Metody leczenia alkoholizmu

Aby w pełni zrozumieć, na czym polega terapia alkoholowa, trzeba najpierw poznać podstawowe mechanizmy psychoterapii. Stanowi ona bowiem kluczowy element wyprowadzenia uzależnionego z ciągu i uświadomienia mu, jak wiele ma do stracenia, jeżeli nie przestanie sięgać po alkohol.

Jeżeli jednak sama psychoterapia nie daje rezultatów, lub chory jest ciągle wystawiony na pokuszenie poprzez łatwy dostęp do alkoholu, terapeuci mogą zdecydować się na wdrożenie innych metod leczenia.

Farmakologiczne metody leczenia alkoholizmu

detoks alkoholowy

Aby zrozumieć, na czym polega leczenie uzależnienia alkoholika farmakologicznie, należy poznać zasadę działania leków stosowanych podczas takiej terapii. Jedną z takich substancji są benzodiazepiny, które:

  • zmniejszają ryzyko majaczenia,
  • działają uspokajająco, przeciwlękowo i nasennie,
  • zmniejszają chęć sięgnięcia po alkoholu.

Farmakologia jest również niezbędna podczas nierzadko ratującego życie detoksu alkoholowego.

Innymi mogą być substancje działające wręcz przeciwnie – zażywane doustnie lub wszywane pod skórę substancje, które potęgują nieprzyjemne konsekwencje nadużycia alkoholu.

Pierwsze kroki w trzeźwości

.

Życie w abstynencji jest najlepszym, co może spotkać osobę uzależnioną od alkoholu