Informacje na temat choroby alkoholowej

Jest to poważny, globalny problem - nie można przechodzić obok tego obojętnie

Konsekwencje spowodowane nadużywaniem alkoholu

Powikłania fizyczne

Do najłatwiejszych do zauważenia i zdiagnozowania powikłań związanych z nadużywaniem alkoholu zaliczyć można na pewno ogólne wyniszczenie organizmu – niedożywienie i/lub stopniowy, ale wyraźnie zauważalny spadek masy ciała.

Ponadto osoby cierpiące na alkoholizm często cierpią także na dolegliwości związane z najbardziej obciążonymi alkoholizmem organami:

  • marskość wątroby,
  • zapalenie żołądka.

Powikłania psychiczne

Poza oczywistym, fizycznym wyniszczeniem organizmu uzależnionego, wraz z postępem choroby występuje także niszczenie psychiki. Pacjent może majaczyć, doświadczać halucynozy, pojawia się zespół Korsakowa (zaburzenia pamięci świeżej i uzupełnianie tych luk w pamięci imaginacjami), apatia lub nadmierne pobudzenie, stany lękowe.

Czasem alkoholizm może też iść w parze z depresją, co z kolei utrudnia leczenie obydwu tych chorób.

Powikłania w życiu

Poza powikłaniami związanymi z wyniszczeniem organizmu i psychiki uzależnionego, podczas alkoholizmu pojawiają się również problemy związane ze sferą życia codziennego, które czasem okazują się niemożliwe do naprawienia. Do najczęstszych problemów w tej sferze należą zaburzenia życia rodzinnego i ogólne problemy w kontaktach z ludźmi, co znacznie utrudnia życie codzienne.

W związku z zaniedbaniem codziennych obowiązków i w efekcie pracy pojawiają się również problemy finansowe. Rzadziej uzależnienie powoduje przemoc wobec innych i problemy z prawem.

Problem społeczny

Ostatnim z powikłań alkoholizmu jest wciąganie w chorobę osób współuzależnionych czy dzieci, co może skutkować nie tylko ciężką chorobą uzależnionego, ale także jego najbliższych.

Pierwsze kroki w trzeźwości

.

Życie w abstynencji jest najlepszym, co może spotkać osobę uzależnioną od alkoholu