Informacje na temat choroby alkoholowej

Jest to poważny, globalny problem - nie można przechodzić obok tego obojętnie

Początki drogi do trzeźwości

Aby trafić w ręce specjalisty od uzależnień alkoholowych, najczęściej osoba chora trafić musi najpierw pod skrzydła swojego lekarza, czyli na przykład swojego lekarza rodzinnego. Wystawia on skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika, które w większości przypadków jest niezbędnym warunkiem przyjęcia pacjenta na terapię odwykową.

Dalsze leczenie z alkoholizmu

Leczenie z alkoholizmu w Polsce w placówkach publicznych jest darmowe dla wszystkich pacjentów.

Kiedy chory zdecyduje się na podjęcie terapii i uzyska skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika, spotka na swojej drodze przede wszystkim terapeutów z poradni leczenia odwykowego, do której zostanie skierowany w pierwszej kolejności. Będzie miał tam styczność z psychoterapeutami, którzy prowadzić z nim będą rozmowy, zarówno grupowe jak i indywidualne.

Leczenie alkoholizmu na oddziale

Jeżeli jednak sama psychoterapia to za mało, zagrożone jest życie chorego, albo uzależniony skazany jest na ciągłą obecność alkoholu w życiu codziennym (na przykład kiedy cała rodzina pije), wdrażane zostaje leczenie ambulatoryjne na oddziałach leczenia zespołu abstynencyjnego. Leczeni są tu farmakologicznie przez lekarzy, wspierani dodatkowo przez rozmowy z psychoterapeutami.

Co po leczeniu?

Mówi się, że alkoholikiem jest się całe życie, a zakończona terapia nie daje pewności, że ciąg alkoholowy już nigdy się nie przytrafi. Dlatego po ukończeniu terapii właściwiej, pacjentów kieruje się z powrotem do poradni odwykowych lub grup AA, w których wraz z psychoterapeutami pracują nad podtrzymaniem stanu trzeźwości.

Psychoterapeuci odgrywają jedną z najważniejszych ról w leczeniu alkoholizmu – najczęściej to oni właśnie uzmysławiają choremu, jak bardzo alkohol niszczy ich życie.

Pierwsze kroki w trzeźwości

.

Życie w abstynencji jest najlepszym, co może spotkać osobę uzależnioną od alkoholu