Powikłania spowodowane alkoholizmem

Powikłania fizyczne

Do najłatwiejszych do zauważenia i zdiagnozowania powikłań związanych z nadużywaniem alkoholu zaliczyć można na pewno ogólne wyniszczenie organizmu – niedożywienie i/lub stopniowy, ale wyraźnie zauważalny spadek masy ciała. Ponadto osoby cierpiące na alkoholizm często cierpią także na dolegliwości związane z najbardziej obciążonymi alkoholizmem organami – marskość wątroby i zapalenie żołądka.

Powikłania psychiczne

Poza oczywistym, fizycznym wyniszczeniem organizmu uzależnionego, wraz z postępem choroby występuje także niszczenie psychiki. Pacjent może majaczyć, doświadczać halucynozy, pojawia się zespół Korsakowa (zaburzenia pamięci świeżej i uzupełnianie tych luk w pamięci imaginacjami), apatia lub nadmierne pobudzenie, stany lękowe. Czasem alkoholizm może też iść w parze z depresją, co z kolei utrudnia leczenie obydwu tych chorób.

Powikłania w życiu

Poza powikłaniami związanymi z wyniszczeniem organizmu i psychiki uzależnionego, podczas alkoholizmu pojawiają się również problemy związane ze sferą życia codziennego, które czasem okazują się niemożliwe do naprawienia. Do najczęstszych problemów w tej sferze należą zaburzenia życia rodzinnego i ogólne problemy w kontaktach z ludźmi, co znacznie utrudnia życie codzienne. W związku z zaniedbaniem codziennych obowiązków i w efekcie pracy pojawiają się również problemy finansowe. Rzadziej uzależnienie powoduje przemoc wobec innych i problemy z prawem.

Problem społeczny

Ostatnim z powikłań alkoholizmu jest wciąganie w chorobę osób współuzależnionych czy dzieci, co może skutkować nie tylko ciężką chorobą uzależnionego, ale także jego najbliższych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *